W dniu 26 listopada 2012 r. w ramach realizacji projektu systemowego "Lepszy start" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" zakończył się ostatni etap w naszym projekcie, a mianowicie warsztaty z zakresu instrumentu aktywizacji społecznej "Wizaż i kreowanie własnego wizerunku". W ramach przeprowadzonego warsztatu uczestniczki projektu poznały informacje i sposoby pielęgnacji własnej osoby. Nauczyły się, jak dobierać odpowiedni makijaż począwszy od imprez okolicznościowych a zakończywszy na dniu codziennym, stylizację fryzury, analizę kolorystyczną, style ubioru oraz kreowanie własnego wizerunku. Poprzez takie ćwiczenia wzmocniły wiarę we własną osobę, nauczyły się poprawnej prezentacji siebie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia trwały 20 godzin, odbyły się w formie trzech cyklicznych spotkań od dnia 22 listopada do 26 listopada 2012r. Były to zarówno wykłady jak i ćwiczenia praktyczne. Miejscem realizacji warsztatu był Gabinet odnowy biologicznej "Sekret Piękna" oraz sklep odzieżowy "Ryba" we Włoszczowie. Wszystkie uczestniczki otrzymały zaświadczenie oraz zaliczyły zajęcia z oceną pozytywną.

Poprawiony (środa, 02 stycznia 2013 08:45)