W nieco ponad trzy miesiące od startu programu wnioski złożyło ponad 340 rodzin uprawnionych do świadczenia.

 

W ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus" w gminie Secemin rodzice od 1 kwietnia złożyli 343 wnioski /w tym 9 elektronicznych/ na 581 dzieci.

 

1 lipca to był ostatni dzień, kiedy mogliśmy złożyć wniosek o świadczenie rodzina 500 plus, by otrzymać je z wyrównaniem za trzy miesiące, czyli od 1 kwietnia br. Wniosek "Rodzina 500 plus" można złożyć w dowolnym momencie. Świadczenie wypłacone będzie od miesiąca, w którym złożymy wniosek. Jeśli złożymy wniosek przed 10. dniem danego miesiąca wtedy pieniądze otrzymamy do końca tego miesiąca. Jeśli wniosek złożymy po 10. dniu miesiąca wtedy świadczenie trafi do nas końca kolejnego miesiąca, ale z wyrównaniem za miesiąc w którym złożymy wniosek.

 

Przypominamy, że wnioski przyjmowane są od 1 kwietnia 2016 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ogrodowej 1, w godzinach 7:30-15:30. Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w GOPS Secemin, pod numerem telefonu: 34-355-60-75 oraz na stronie internetowej www.gopssecemin.pl.

 

Wypełniając wniosek pamiętajmy o wpisaniu wszystkich dzieci (do 25 roku życia, które mieszkają z nami i są na naszym utrzymaniu) oraz współmałżonka. Podajmy także pełne i poprawne numery PESEL wszystkich członków rodziny. Jeśli zauważymy, że we wniosku przesłanym elektronicznie popełniliśmy błąd lub podaliśmy niepełne dane to możemy wysłać poprawiony wniosek raz jeszcze. Wtedy rozpatrzymy tylko ten drugi. W związku z tym prosimy o prawidłowe wypełnienie wniosku, ponieważ błędy powodują przedłużenie terminu załatwienia sprawy.

 

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. Pamiętajmy, że za złożenie wniosku nie są pobierane żadne opłaty.

W tym roku, wyjątkowo, aby uniknąć składania wniosków dwa razy, świadczenie jest przyznawane od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. W kolejnych latach będzie przyznawane od 1 października do 30 września kolejnego roku.

 

Chcemy również zaznaczyć, iż Gmina Secemin została wyróżniona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako jedna z 10 Gmin województwa świętokrzyskiego, która prawidłowo i rzetelnie rozpatrywała złożone wnioski oraz wydawała decyzje.

Poprawiony (czwartek, 07 lipca 2016 11:19)