W nieco ponad dwa tygodnie od startu programu wnioski złożyło ponad 200 rodzin uprawnionych do świadczenia.

W ramach rządowego programu "Rodzina 500 plus" w gminie Secemin rodzice od 1 kwietnia złożyli już 229 wniosków /w tym 6 elektronicznych/ na 424 dzieci. Według danych szacunkowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie, spodziewana liczba chętnych do świadczenia wychowawczego wyniesie około 350 rodzin.

Przypominamy, że wnioski przyjmowane są od 1 kwietnia 2016 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Ogrodowej 1, w godzinach 7:30-15:30. Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w GOPS Secemin, pod numerem telefonu: 34-355-60-75 oraz na stronie internetowej www.gopssecemin.pl.

Wypełniając wniosek pamiętajmy o wpisaniu wszystkich dzieci (do 25 roku życia, które mieszkają z nami i są na naszym utrzymaniu) oraz współmałżonka. Podajmy także pełne i poprawne numery PESEL wszystkich członków rodziny. Jeśli zauważymy, że we wniosku przesłanym elektronicznie popełniliśmy błąd lub podaliśmy niepełne dane to możemy wysłać poprawiony wniosek raz jeszcze. Wtedy rozpatrzymy tylko ten drugi. W związku z tym prosimy o prawidłowe wypełnienie wniosku, ponieważ błędy powodują przedłużenie terminu załatwienia sprawy.

Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze złożymy w ciągu trzech miesięcy (do 1 lipca 2016 r. włącznie) to pieniądze otrzymamy z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

Pamiętajmy, że za złożenie wniosku nie są pobierane żadne opłaty.