R500  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie informuje, że z dniem 1 kwietnia 2016r. rozpoczął realizacje Programu Rodzina 500+.

Świadczenie wychowawcze zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195) przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko lub jedynaka rodzina musi spełnić kryterium dochodowe 800,00zł netto lub 1.200,00zł netto (gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). Na drugie i kolejne dziecko w/w świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się 1 kwietnia 2016r. i kończy się 30 września 2017r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia jest rok 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Rodzice i opiekunowie mają 3 miesiące na złożenie wniosku aby otrzymać świadczenie od dnia 1 kwietnia 2016r. Jeżeli zrobią to do 1 lipca włącznie otrzymają świadczenie od 1 kwietnia. Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

W przypadku gdy o świadczenie wychowawcze będzie ubiegać się rodzina, której członek pracuje za granicą wtedy będą miały zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W takiej sytuacji tut. Ośrodek będzie zobowiązany do przesłania wniosku do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, który ustali w indywidualnej sprawie sytuację dochodową i rozstrzygnie czy świadczenie wychowawcze przysługuje.

Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać pod nr tel. 34/ 355-60-75.

Ponadto informujemy, że przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki została uruchomiona infolinia dla adresatów świadczenia czynna w godzinach od 7:30 do 15:30 (oprócz dni wolnych i świat) pod numerami telefonów 41/ 342-16-35 oraz 41/ 342-12-05.

Istnieje również możliwość zadawania pytań drogą e-meilową na adresy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Wnioski są przyjmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie od dnia 1 kwietnia 2016 roku w godzinach pracy tj. od 7:30 do 15:30.

Wnioski wraz z załącznikami mogą być również składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (za pośrednictwem strony www.empatia.mpips.gov.pl)

- udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

- banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną,

Poprawiony (czwartek, 07 kwietnia 2016 13:33)