Baner 980x150

 

Dnia 17 lipca 2015 roku zakończyliśmy kolejny etap w naszym projekcie "Lepszy start", a mianowicie zakończył się kurs "Opiekun osób starszych z elementami pierwszej pomocy". Szkolenie obejmowało 120 godz. w tym 80 godz. zajęć teoretycznych i 40 godz. zajęć praktycznych. W projekcie wzięło udział 6 kobiet mieszkających w Gminie Secemin. Celem takiego szkolenia było nabycie nowych kwalifikacji zawodowych w zakresie opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz w zakresie profesjonalnej higieny w ochronie zdrowia. Szkolenie objęło zajęcia teoretyczne takie jak adekwatne postępowanie w przypadku choroby zakaźnej, zabiegi pielęgnacyjne na zlecenia lekarza, zasady żywienia ? rodzaje diet, jak udzielić pierwszej pomocy przedlekarski, czuwanie i pomoc dla umierającego, postępowanie w przypadku zgonu, ogólne wiadomości o lekach, drogi i zasady podawania leków. Uczestniczki odbyły również zajęcia praktyczne w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie. Celem kursu była aktywizacja kobiet bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo oraz podniesienie ich kwalifikacji. Kurs zakończył się pełnym sukcesem, natomiast zakładane cele zostały osiągnięte.