Baner 1000x150

 

Zakończył się kurs "Kucharz, kelner małej gastronomii" zorganizowany dla 7 Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu pn. "Lepszy start"współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kurs w ilości 120 godzin dydaktycznych zrealizowany został przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego we Włoszczowie. Zajęcia miał charakter zarówno teoretyczny, jak również i praktyczny. Celem wymienionego kursu było zdobycie przez uczestników  wiedzy i umiejętności przygotowywania różnego rodzaju potraw. Ponadto Beneficjentki  kursu zostały wyposażone w wiedzę z zakresu oceny jakość surowców oraz półproduktów używanych w punktach gastronomicznych. Program szkolenia przygotowany był z wielką starannością w taki sposób, by przekazać uczestniczkom uniwersalną wiedzę i pokazać szereg możliwości - tak, by każdy zdobył solidne podstawy i miał możliwość ewentualnego dalszego rozwoju w wybranym przez siebie kierunku bądź był przygotowany do podjęcia pracy. Osoby prowadzące kurs w sposób przystępny przekazały swoją wiedzę i udzieliły wyczerpujących odpowiedzi na pytania uczestników. Natomiast praktyczna część szkoleń pozwalała ćwiczyć i utrwalić nowo nabyte umiejętności.

 Zakończony kurs zawodowy - "Kucharz, kelner małej gastronomii"  Zakończony kurs zawodowy - "Kucharz, kelner małej gastronomii"  Zakończony kurs zawodowy - "Kucharz, kelner małej gastronomii"
 Zakończony kurs zawodowy - "Kucharz, kelner małej gastronomii"  Zakończony kurs zawodowy - "Kucharz, kelner małej gastronomii"  Zakończony kurs zawodowy - "Kucharz, kelner małej gastronomii"

Poprawiony (wtorek, 30 grudnia 2014 00:57)