Baner 1000x150

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie dnia 26 czerwca br. wystąpił z zapytaniem ofertowym dotyczącym organizacji i przeprowadzenia szkoleń, warsztatów czy kursów zawodowych dla uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym. W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w ramach projektu "Lepszy start" z wyłączeniem stosowania przepisów PZP Gmina Secemin/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie informuje, iż do dnia 16 lipca br. wpłynęły 4 oferty w przedmiotowej sprawie. Postępowanie wygrała firma Ośrodek Kształcenia Zawodowego we Włoszczowie, która przedstawiła nam najniższą cenę. W związku z powyższym to właśnie z w/w firmą będziemy zawierać umowę.

Poprawiony (wtorek, 05 sierpnia 2014 08:24)