Informujemy, iż od dnia 22 listopada 2012 roku o godz. 8-mej rozpoczną się ostatni etap naszego projektu, a mianowicie spotkania z wizażystą w ramach reintegracji społecznej. Spotkania te przewidziane są dla Pań uczestniczących w projekcie "Lepszy start" w ramach "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki", Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Poprawiony (środa, 02 stycznia 2013 08:44)