Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie informuje, iż został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego LEPSZY START na 2011 rok,

który będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 w ramach "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki", Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zapraszamy chętne osoby, które chciałyby wziąć udział w naszych kursach/szkoleniach. Jednym ale istotnym warunkiem jest korzystanie z pomocy społecznej. Organizowane kursy/szkolenia pozwolą na zdobycie nowych umiejętności, radzenie sobie ze stresem, podniesienie samooceny, wzmocnienie wiary we własną osobę i własne możliwości.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu na 2011 rok można uzyskać w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej w Seceminie ul. Ogrodowa 1, tel. (34) 355-60-75 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7 30 do 15 30.