W środę dnia 6 października rozpoczęły się szkolenia "Aranżacja terenów zielonych", które będą trwać do dnia 28 października tego roku. Natomiast w poniedziałek dnia 11 października rozpoczęły się szkolenia "Artystyczne szycie firan", które zaplanowane są do 27 października. Szkolenia zaczynają się od godz. 7:45 do godz. 14:30. Prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów tej dziedziny. Odbywają się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego we Włoszczowie. Nabycie nowych umiejętności i wiedzy, oraz integracja grupy, to plan który został założony i zrealizowany podczas tego etapu wdrażania projektu. Szkolenia te realizowane są poprzez projekt "Lepszy start" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Zespół Realizujący Projekt życzy wszystkim wytrwałości.