UWAGA !!!

Wszystkich rodziców, którzy chcą aby ich dzieci zostały objęte bezpłatnym dożywianiem w szkołach (podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych) oraz w przedszkolu w roku szkolnym 2013/2014 tj. od września do grudnia prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej celem złożenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego umożliwiającego zakwalifikowanie do w/w pomocy. Wnioski będą przyjmowane od dnia 12 sierpnia 2013r.
Niezbędne dokumenty to:

a) podanie;
b) zaświadczenie o zarobkach netto;
c) odcinek ostatniej renty lub emerytury;
d) odcinek otrzymywanych lub płaconych alimentów
e) zaświadczenie o bezrobociu z Biura Pracy wraz z podaną wysokością netto pobieranych zasiłków;
f) zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym;
g) zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej;
h) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS/KRUS (o grupie inwalidzkiej) w przypadku osób niepełnosprawnych

Wnioski należy składać do 05 września 2013r.!!!

Poprawiony (piątek, 02 sierpnia 2013 09:32)