UWAGA !!!

Wszystkich rodziców, którzy chcą aby ich dzieci zostały objęte bezpłatnym dożywianiem w szkołach (podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych) oraz w przedszkolu w okresie od września do grudnia 2012 roku prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej celem złożenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego umożliwiającego zakwalifikowanie do w/w pomocy. Wnioski będą przyjmowane od dnia 13 sierpnia 2012 roku.

Niezbędne dokumenty to:
a) podanie;
b) zaświadczenie o zarobkach netto;
c) odcinek ostatniej renty lub emerytury;
d) odcinek otrzymywanych lub płaconych alimentów
e) zaświadczenie o bezrobociu z Biura Pracy wraz z podaną wysokością netto pobieranych zasiłków;
f) zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym;
g) zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej;

Wnioski należy składać do 07 września 2012r.!!!!

Poprawiony (środa, 02 stycznia 2013 08:47)