Wnioski na nowy okres świadczeniowy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie informuje, że od dnia 02-08-2021r. w godzinach 7:30-15:30 przyjmowane są wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.


Informujemy również, że od dnia 01.07.2021r. wnioski o wskazane powyżej świadczenia można składać:
- w wersji elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal
- za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego "emp@tia" pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/,


Wzory druków zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019