Zmiany w Programie 500 plus od 1 lipca 2019 roku.

Od 01 lipca 2019r. Program Rodzina 500 plus rusza na nowych zasadach m.in. bez kryterium dochodowego. Dzięki nowelizacji Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci / tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2134 z późn. zm. /od dnia 01 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00zł miesięcznie będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Ponadto od 01 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Pamiętaj o konieczności złożenia wniosku zarówno, gdy chcesz:

  • kontynuować pobieranie świadczenia 500+ na dane dziecko,
  • ubiegać się o świadczenie 500+ na dziecko, na które aktualnie nie pobierasz świadczeń z Programu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie informuje, że wnioski
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać :

  1. Od dnia 01 lipca 2019r. w wersji elektronicznej przez Internet / dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny /
  • za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu.
  1. 2.Od dnia 01 sierpnia 2019r. (czwartek) w wersji papierowej osobiście w siedzibie GOPS Secemin, ul. Ogrodowa 1, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 01 lipca 2019r. Złożenie wniosku po 30 września 2019r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za minione miesiące tj. lipiec i sierpień.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Znowelizowana ustawa wprowadza również dla rodziców, których dzieci urodziły się po 30 czerwca 2019r., trzymiesięczny termin liczony od dnia urodzenia dziecka ? na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Dokumentem potwierdzającym przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego będzie przesłana wnioskodawcy informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, organ właściwy odbierając wniosek od wnioskodawcy, poinformuje o możliwości odebrania tej informacji w OPS.

Formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą dostępne od dnia 15 lipca 2019r. w siedzibie GOPS lub do pobrania ze strony internetowej www.gopssecemin.pl. Dodatkowe informacje dotyczące zmian w Programie 500+ udzielają pracownicy Ośrodka pod nr tel: 34/355-60-75.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi zmianami i pytaniami na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/7-pytan-o-zmiany-w-programie-rodzina-500

Więcej informacji można przeczytać pod adresem https://rodzina500plus.gov.pl/ oraz https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Załączniki:
Pobierz (Plakat 500+_2019.pdf)Plakat 500+_2019.pdf[ ]2057 Kb25.06.2019 07:39
Pobierz (Wniosek o ustalenie  prawa do świadczenia wychowawczego.pdf)Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.pdf[ ]99 Kb01.07.2019 11:12