HARMONOGRAM DYŻURÓW PSYCHOTERAPEUTKI

Punktu Konsultacyjnego w Seceminie

w 2019 roku

MIESIĄC

DATA

GODZINY

STYCZEŃ

09.01.2019 r.

17.00 DO 20.00

23.01.2019 r.

17.00 DO 20.00

LUTY

06.02.2019 r.

17.00 DO 20.00

20.02.2019 r.

17.00 DO 20.00

MARZEC

06.03.2019 r.

17.00 DO 20.00

20.03.2019 r.

17.00 DO 20.00

KWIECIEŃ

03.04.2019 r.

17.00 DO 20.00

17.04.2019 r.

17.00 DO 20.00

MAJ

08.05.2019 r.

17.00 DO 20.00

22.05.2019 r.

17.00 DO 20.00

CZERWIEC

05.06.2019 r.

17.00 DO 20.00

19.06.2019 r.

17.00 DO 20.00

LIPIEC

03.07.2019 r.

17.00 DO 20.00

17.07.2019 r.

17.00 DO 20.00

SIERPIEŃ

07.08.2019 r.

17.00 DO 20.00

21.08.2019 r.

17.00 DO 20.00

WRZESIEŃ

04.09.2019 r.

17.00 DO 20.00

18.09.2019 r.

17.00 DO 20.00

PAŹDZIERNIK

02.10.2019 r.

17.00 DO 20.00

16.10.2019 r.

17.00 DO 20.00

LISTOPAD

06.11.2019 r.

17.00 DO 20.00

20.11.2019 r.

17.00 DO 20.00

GRUDZIEŃ

04.12.2019 r.

17.00 DO 20.00

18.12.2019 r.

17.00 DO 20.00