Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie uprzejmie informuje, że od dnia 24 października 2017 roku w Parafii Secemin wydawana będzie pierwsza część artykułów żywnościowych w godz. od 11:00 do 15:00 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2017. Zapraszamy po odbiór żywności osoby, które otrzymały już skierowania.