Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Z dniem 01 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w Karcie Dużej Rodziny, na których skorzysta więcej rodzin wielodzietnych. Od Nowego Roku Karta przysługuje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających troje lub więcej dzieci w instytucjach publicznych i w firmach prywatnych np. zniżki na przejazdy kolejowe, na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. To również niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury czy ośrodków rekreacyjnych.
Ze zniżek mogą skorzystać teraz wszystkie osoby, które kiedykolwiek wychowywały troje dzieci.
Aktualny wykaz ulg dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz inne szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne
Wniosek o przyznanie KDR można składać osobiście w siedzibie tut. GOPS lub dużo sprawniej i szybciej za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej emp@tia: https://empatia.mpips.gov.pl

Poprawiony (poniedziałek, 07 stycznia 2019 14:15)