Ważna informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie informuje, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wypłaty świadczeń rodzinnych począwszy od miesiąca sierpnia 2018 r. będą realizowane wyłącznie na rachunki bankowe wskazane przez osoby pobierające świadczenia rodzinne.

W związku z powyższym osoby, które dotychczas pobierały świadczenia w formie wypłat gotówkowych w Kasie Banku Spółdzielczego w Seceminie proszone są o dostarczenie numerów rachunków bankowych do siedziby Ośrodka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2018 r.

Niedostarczenie w/w dokumentu spowoduje nie wypłacenie w miesiącu sierpniu należnego świadczenia.