UWAGA!!!

Wszystkich rodziców, którzy chcą aby ich dzieci zostały objęte bezpłatnym dożywianiem w szkołach (podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych) oraz w przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018 tj. od września do grudnia prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej celem złożenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego umożliwiającego zakwalifikowanie do w/w pomocy. Złożenie niezbędnych dokumentów do dnia 8 września 2017r umożliwi objęcie dożywianiem dzieci już od września. Natomiast wszystkie wnioski złożone po 8 września 2017r. umożliwią objęcie bezpłatnym dożywianiem w szkole dopiero od początku kolejnego miesiąca tj. od października br.


Niezbędne dokumenty to:
a) podanie;
b) zaświadczenie o zarobkach netto;
c) odcinek ostatniej renty lub emerytury;
d) odcinek otrzymywanych lub płaconych alimentów
e) zaświadczenie z Urzędu Gminy lub oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym;
f) zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej;
g) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS/KRUS (o grupie inwalidzkiej) w przypadku osób niepełnosprawnych;
h) dowód opłacania składki KRUS.