alt

W Gminie Secemin realizację rządowego programu "Dobry Start" będzie prowadził Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ogrodowa 1.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynający rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie w naszej gminie będą przyjmowane i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie, ul. Ogrodowa 1.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek - będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, natomiast droga tradycyjną (papierową) przyjmowane będą od 1 sierpnia. Druki wniosków będą dostępne już od 16 lipca 2018r. Aby otrzymać wsparcie ostatecznym terminem złożenia wniosku jest 30 listopad.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach świadczenia będą realizowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenia nie otrzymają:
Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Wszelkie informacje dotyczące tego programu będą aktualizowane na bieżąco i podawane do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej www.gopssecemin.pl. Jest także możliwość uzyskania informacji pod nr tel. 34/ 355-60-75.

Ponadto informujemy, iż przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki została uruchomiona infolinia dla adresatów świadczenia czynna w godzinach od 7:30 do 15:30 (oprócz dni wolnych i świat) pod numerami telefonów 41/ 342-17-17

Załączniki:
Pobierz (Wniosek o świadczenie Dobry Start.pdf)Wniosek o świadczenie Dobry Start.pdf[ ]121 Kb

Poprawiony (czwartek, 21 czerwca 2018 09:53)